top of page

splitsings-

tekening

Laat u een splitsingsakte vastleggen bij de notaris? Dan hoort daar een splitsingstekening bij. Of verandert u iets in een appartement? Vergeet dan niet de splitsingstekening aan te passen.

Een notaris legt een splitsing van een gebouw vast in een splitsingsakte. Onderdeel van de splitsingsakte is een splitsingstekening of appartementstekening. Op een splitsingstekening staat hoe een gebouw is verdeeld.

Voorkom ruzie

Met een splitsingstekening kunt u veel ruzie over rechten, plichten en verantwoordelijkheden voorkomen. Denk hier ook aan als zaken in een pand zijn aangepast en deze veranderingen niet zijn verwerkt op de splitsingstekening of niet zijn doorgegeven aan het kadaster.

Splitsingstekening

voorbeelden van

mijn werk

ST_01
ST_02
bottom of page